Avís legal i condicions generals d´ús

https://www.fc-culturisme.cat

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

Adreça: C/Comte d’Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona

Telèfon de contacte: 93 323 10 58

E-mail de contacte: in**@fc***********.cat

La titularitat d’aquest lloc web: http://www.fc-culturisme.cat, (d’ara endavant, lloc web) l’ostenta la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting proveïda de CIF: G-62796503 i inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el n.11.331, i les seves dades de contacte són:

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, condicions) és regular l’accés i la utilització del lloc web. A l’efecte de les presents condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als usuaris (d’ara endavant, serveis).

fc-culturisme.cat es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment fc-culturisme.cat pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al lloc web per l’usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’usuari.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’usuari.

L’accés, la navegació i ús del lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els usuaris, i l’usuari i fc-culturisme.cat, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

El lloc web de fc-culturisme.cat proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per fc-culturisme.cat sense que sigui contrari al que es disposa per les presents condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per fc- culturisme.cat per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’usuari notificarà de manera immediata a fc-culturisme.cat sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, l’extravio, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, fc-culturisme.cat no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre fc-culturisme.cat i l’usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest lloc web de fc-culturisme.cat es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Catalunya. fc-culturisme.cat no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint fc-culturisme.cat cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

fc-culturisme.cat no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. fc-culturisme.cat farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas fc-culturisme.cat serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

fc-culturisme.cat tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

S’informa que el lloc web de fc-culturisme.cat posa o pot posar a la disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el lloc web té per objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació disponible en internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

fc-culturisme.cat no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

fc-culturisme.cat ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa fc-culturisme.cat no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

fc-culturisme.cat en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

fc-culturisme.cat no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per fc-culturisme.cat i que siguin enllaçats en aquest lloc web.

L’usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de fc-culturisme.cat haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels continguts i/o serveis del lloc web sense autorització expressa de fc-culturisme.cat.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de fc-culturisme.cat, ni sobre els continguts i/o serveis d’aquest.
  • A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de fc-culturisme.cat.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre fc-culturisme.cat i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de fc-culturisme.cat dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.
  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

fc-culturisme.cat per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de fc-culturisme.cat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de fc-culturisme.cat. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a fc-culturisme.cat a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

  1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

fc-culturisme.cat es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i fc-culturisme.cat es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.