NORMATIVA ANTIDOPATGE

Normativa antidopatge

Implementat a l’Assemblea General de la IPF, celebrada el 2 de novembre del 2014 a Aurora, Estats Units d’Amèrica.