Després de molts anys de conviure amb una situació incongruent, i de reiterats esforços per aconseguir una unitat d’acció que definís de forma clara el posicionament del món del físic-culturisme en relació al marc esportiu federatiu, aquesta Junta Directiva ha decidit defendre els interessos dels atletes que competeixen habitualment en el si d’aquesta federació, i que tenen tot el dret que se’ls reconeguin oficialment les seves fites esportives, com així ha estat fins a la data. És per això que considerem que, com és ajustat a normativa i en l’àmbit territorial de Catalunya, només es pugui cel.lebrar un únic Campionat Autonòmic del que surtin els respectius i únics Campions de Catalunya de cada una de les categories.

D’ençà d’aquest convenciment, el Consell Català de l’Esport en la seva facultat de vetllar pel compliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, va decidir emprendre les accions pertinents per garantir el compliment dels articles 49, 102.1, 102.3 i 106, entre d’altres, del Decret 58/2010 del 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i que afecta totes aquelles entitats que desenvolupen les seves activitats en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma.

Val a dir que la intenció d’aquesta federació, com ja s’ha demostrat, no ha estat mai la de perjudicar a cap atleta amb la suspensió de qualsevol esdeveniment que s’organitzés de forma paralel.la al Campionat de Catalunya de Físic-culturisme, sinó que les entitats que organitzen aquests esdeveniments modifiquessin la denominació dels mateixos per ajustar-los a normativa, de manera que es respectessin els drets dels esportistes que competeixen a l’empara de les nostres sigles.

Des d’aquesta entitat seguirem treballant cada dia per l’evolució del físic-culturisme dins del marc natural de qualsevol disciplina esportiva, que no és altre que el federatiu; per a millorar els estàndards de qualitat del nostre esport; i per a defensar els drets de tots els esportistes.

 La Junta Directiva      

Deixa un comentari